Podmínky Pilné Včely

Co je dobré vědět

Podmínky

Tyto Podmínky se vztahují na každého, kdo má v úmyslu užívat nebo užívá portál PilnáVčela.cz. Vše je sepsáno přehledně a lidsky v několika bodech.

1. Provozovatel

Provozovatel portálu www.pilnavcela.cz (dále jen Portál) je Lukáš Král, IČ 74821474, U Kapličky 22, Nová Ves pod Pleší.

2. Aplikace
 1. Aplikace je část portálu přístupná zadáním identifikačních údajů návštěvníka portálu (Uživatelské jméno, Heslo, E-mail).
 2. Aplikace je přístupná bezplatně v tarifu Malý tarif dle aktuálního schéma v ceníku (dále jen Malý tarif).
 3. Velký tarif je placené rozšíření Aplikace o další speciální funkce a vylepšení nad rámec Malého trarifu dle aktuálního schéma v ceníku (dále jen Velký tarif).
3. Malý tarif
 1. Užívání Malého tarifu je bezplatné a je automaticky k dispozici každému uživateli aplikace.
 2. Rozsah a počet funkcí přístupných v rámci Malého tarifu je k nahlédnutí v ceníku.
 3. Provozovatel má právo rozsah a počty funkcí Malého tarifu kdykoliv změnit.
4. Velký tarif
 1. Užívání Velkého tarifu je podmíněno aktivací a pravidelnou měsíční či roční platbou dle aktuálního ceníku.
 2. Splatnost platby za Velký tarif je 14 kalendářních dnů od data aktivace Velkého tarifu, přičemž Velký tarif se stává aktivním ihned po aktivaci a zaniká posledním dnem v objednaném období.
 3. Platbu za Velký tarif je možné uhradit na bankovní účet Provozovatele bankovním převodem dle informací uvedených v Objednávce, která je vygenerována po aktivaci.
 4. Neuhrazením platby dle informací uvedených v Objednávce do 14 dnů od aktivace, přejde Aplikace automaticky do režimu Malého tarifu k datu splatnosti platby.
 5. Neuhrazená Objednávka bude dále evidována jako neuhrazená a nebude možné provést novou aktivaci Velkého tarifu, dokud nedojde k uhrazení původní neuhrazené Objednávky.
 6. Ceny za Velký tarif jsou konečné. Provozovatel portálu není plátcem DPH.
 7. Provozovatel má právo rozsah a počty funkcí Velkého tarifu kdykoliv změnit s podmínkou uvedení takových změn na Portálu.
5. Osobní data
 1. V rámci aplikaci ukládáme nebo zpracováváme následující uživatelské údaje:
  - uživatelské jméno;
  - e-mail;
  - čísla bankovních účtů a informace o transakcích (je-li zadáno uživatelem);
  - detekce typu zařízení uživatele (desktop či mobilní telefon);
  - dokumenty a obrázky (je-li nahráno uživatelem);
 2. Uživatel je povinen maximálně dbát na vlastní bezpečnost a zvolit takové přihlašovací údaje, zvláště pak Heslo, které nebude znamenat bezpečnostní riziko přístupu jinou osobou do Aplikace, než oprávněným Uživatelem. Doporučení k volbě Hesla:
  - Délka alespoň 10 znaků;
  - Používejte kombinaci malých a velkých písmen;
  - Používejte čísla a speciální znaky, např.: ( / * # @ & );
  - Vymyslete nové heslo, které jinde nepoužíváte.
 3. Veškeré uživatelem zadané informace a data jsou u nás bezpečně ukládány v databázi a prezentovány pouze vám ve formě přehledů a statistik a to až po přihlášení zvoleným Uživatelským jménem a Heslem.
 4. Provozovatel Portálu vaše informace a data nikdy nevidí v ucelené formě, nijak s nimi nenakládá ani je nijak neanalyzuje. Z pohledu Provozovatele jsou veškerá data pouze ve formě anonymních čísel, které jednotlivě nemají žádnou vypovídající hodnotu.
 5. Pokud se Uživatel rozhodne ukončit užívání Protálu definitivně, požádejte o nevratné smazání veškerých vámi zadaných údajů a dat.
4. Dokumenty
 1. V rámci aplikace je k dispozici uložiště pro uživatelské dokumenty (JPG, PNG, PDF, DOC, XLS).
 2. Maximální velikost jednoho dokumentu je 500 kB.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah dokumentů, které uživatel nahrál do aplikace.
 4. Je zakázano nahrávat do aplikace dokumenty odporující zákonům, dokumenty s erotickou či pornografickou tématikou, dokumenty omezené licencí třetích stran.
 5. Uživatel se zavazuje nahrávat do aplikace pouze takové dokumenty, které úzce souvisí se zaměřením aplikace (např. účtenky, faktury, smlouvy apod.) a pouze dokumenty, jejímž je vlastníkem.