Online správa financí

Vylepšete si správu financí a papírování. Pro domácnosti a podnikatele.

Peníze a věčné papírování, které řešíte ve vašem každodenním životě, usnadňuje Pilná Včela - aplikace na správu financí. Analyzuje příjmy a výdaje, hlídá a plánuje pravidelné platby, pomáhá řešit administrativu.

Položte si čtyři zásadní otázky

Vytvořit účet, nic to nestojí

# Plánujte platby a nechte je hlídat aplikací

V kalendáři zaznamenáte pravidelné platby či události a aplikace pak tyto události hlídá. Ač za vás nezaplatí, máte alespoň jistotu, že na žádnou platbu nezapomenete a vše proběhne včas.

Do kalendáře můžete zaznamenat na pár kliknutí pravidelné platby na spousty měsíců dopředu. V přehledu pravidelných plateb si pak snadno pohlídáte, zda jste zaplatili vše, co bylo potřeba zaplatit.

# Zakládejte účtenky a důležité dokumenty

Nahrávejte do aplikace ofocené účtenky jako obrázky nebo PDF dokumenty.

Tyto účtenky pak spárujte s virtuální účtenkou v aplikaci. Už nenastane problém s mizejícím inkoustem na tištěné účtence či nekonečným skladováním účtenek v šuplících.

V rámci aplikace si můžete setřídit mimo účtenek i hromadu dalších důležitých dokumentů.

# Bádejte v grafech a statistikách

Platby procházejte dle jednotlivých účtů, období, kategorií a kontextů. Prohlížejte statistiky a grafy takových dat, které chcete vidět.

Nastavte si rozpočty, které Pilná Včela sama hlídá a ukazuje, jak se rozpočet naplňuje.

Přehledy a grafy vašich útrat a příjmu vás budou bavit. A možná překvapí i výsledky.

# Naučte aplikaci poznávat nové platby

Pro transakce nahrané z hromadného importu vytvořte pravidla, podle kterých se budou automaticky zakládat mezi platby na účtech aplikace.

Nemusíte se o nic starat. Vidíte už jen hotová a roztříděná data v přehledech, grafech a rozpočtech.

Je to skvělá volba pro ty, kteří chtějí rychle přenést do aplikace větší množství plateb.

# Tříďte platby podle účtů

Účty v aplikaci představují místa, kam si ukládáte aktuální stav vašich financí. Účet v aplikaci simuluje například váš účet v bance, spoření, hotovost, trezor apod.

V rámci těchto účtů vytvářejte ucelené přehledy podle vašich reálných plateb, přesouvejte peníze z účtu na účet tak, jak se děje ve skutečnosti.

Účty jsou první z několika druhů třídění, které aplikace nabízí. Je to ovšem to nejzákladnější. Nehledě na to - můžete mít pouze jeden účet a na něm evidovat veškeré platby bez ohledu na to, zda se jedná o hotovost, bankovní účet apod.

# Využijte kategorie, místa a účtenky

Kategorie a místa jsou speciální označení plateb pro jejich lepší třídění a identifikaci.

Například kategorii “Benzin” přiřaďte každé platbě, která připadá na tankování benzinu do automobilu.

Místem pak může být například "Dovolená", v rámci které evidujete útratu za dopravu, ubytování, návštěvy restaurací, památek apod.

Zakládat platby můžete také do jednotlivých účtenek.

# Zaznamenejte kontakty, adresy, čísla, poznámky...

Nedržte vše v hlavě. Utřiďte si veškerá důležitá data, čísla, adresy, kontakty. Zkrátka si poznamenejte na jednom místě vše, co je třeba.

Každý rok hledáte, jakou že to má váš finanční úřad nebo třeba pojišťovna, adresu? Tak si to poznamenejte na jednom místě. Každá drobnost pomůže, aby byla rutina trošku příjemnější.